Gratis inspiratiedag: aanpak van nieuwe risico’s

Cybercrime en Social media risks

De wereld om ons heen wijzigt aan een razende vaart en brengt andere, nieuwe veiligheidsissues met zich mee. Crime Control teams hebben zich de laatste maanden toegelegd op het ontwikkelen van nieuwe producten die bedrijven en instellingen moeten helpen om goede antwoorden te vinden op deze nieuwe uitdagingen. Om de nieuwe gezichten en de nieuwe programma’s aan u voor te stellen, starten we in 2018 met een aantal inspiratiedagen. 

Als eerste in een kleine reeks willen we ons aanbod aan opleidingen en consultancy tonen rond cybercrime en rond de eventuele risico’s die het gebruik van sociale media met zich meebrengen. Het gaat om korte interactieve workshop waarbij u alle kans zal hebben om vragen te stellen aan de betrokken trainer/consultants om te beoordelen of dit een interessant aanbod zou kunnen vormen binnen uw eigen bedrijf of instelling. 

 

Cybercrime: awareness en kwetsbaarheidsanalyses 

Het nieuws over de ene cyberaanval is de deur nog niet uit of een artikel over fraude via online banking haalt de krantenkoppen. Termen als phising, CEO-fraude, ransomware,... zijn ons niet langer vreemd en we worden met talloze tips over wachtwoorden, het herkennen van valse mails, … om de oren geslagen. Het is nu eenmaal een vaststaand feit dat het gebruik van moderne technologieën naast de vele voordelen ook heel wat risico’s met zich meebrengt. Voor bedrijven is dit niet anders. Zij implementeren daarom een aantal beveiligingsoplossingen om een digitale inbraak of het oplopen van een virus te voorkomen. Dit beveiligingsaspect is echter een kostelijke zaak waardoor het dagelijks onderhoud vaak aan belang moet inboeten. Hier kan een hacker dankbaar gebruik van maken. 

In deze workshop laten we zien hoe hackers tewerk gaan en hoe u zich daar als organisatie tegen kan wapenen. Ook geven we inzichten mee rond het vaak onderschatte insider threat gegeven. Tevens lichten we onze kwetsbaarheidsanalyse en penetratietesten toe, waarbij een ethisch hacker op korte tijd de meest voor de hand liggende zwakke plekken in uw systeem blootlegt.

 

Social media risks: richtlijnen voor een bedrijfspolicy

We kunnen de sociale media vandaag de dag niet langer uit ons leven bannen. We gebruiken ze al een tijdje voor ons eigen vertier, maar tegenwoordig worden ze ook meer en meer voor professionele doeleinden ingezet. Bedrijven moeten de kansen die deze nieuwe media bieden, bijvoorbeeld als alternatieve communicatiemiddelen of bij de creatie van veiligheid, ten volle benutten. Denk maar aan een snelle respons bij incidenten, het gebruik bij crisiscommunicatie of aan fenomenen zoals de prevention communities in de strijd tegen inbraken, waarbij verdachte gedragingen in de buurt onmiddellijk gedeeld worden. Bedrijven moeten de voordelen van sociale media ten volle benutten. Maar er zijn wel een pak zaken waar ze zullen rekening mee moeten houden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld grote imagoschade oplopen door negatieve berichtgeving. Men zal best komen tot een duidelijke visie van wat men aan moet met sociale media, wie daarin wat doet en welke risico’s er aan elk medium verbonden zijn. 

Tijdens deze workshop bekijken we welke sociale media geschikt zijn voor een bedrijf en hoe men het team dat hiervoor verantwoordelijk zal zijn best samenstelt. Verder besteden we aandacht aan het klaarmaken van de sociale mediakanalen voor wanneer een crisis uitbreekt. Tot slot staan we ook stil bij de valkuilen die gepaard gaan met het gebruik van deze nieuwe media.

 

Praktisch

14.00u - 14.15u: Intro
14.15u - 15.30u: Cybercrime awareness en kwetsbaarheidsanalyses
15.30u - 15.45u: Koffie
15.45u - 17.00u: Social media risks richtlijnen voor een bedrijfspolicy

Start evenement:  donderdag, januari 25, 2018 - 13:30
Einde evenement:  donderdag, januari 25, 2018 - 17:00
Locatie: 
Hotel Pullman Brussels, Centre Midi Place Victor Horta 1, B-1060 Bruxelles
Prijs: 

Gratis