Gratis inspiratiedag: aanpak van nieuwe risico’s

Omgaan met culturele diversiteit en interculturele communicatie

Vele bedrijven en sectoren stellen zich vandaag de vraag hoe ze moeten omgaan met radicalisering op de bedrijfsvloer. Specifieke maatregelen ter preventie van radicalisering moeten aansluiten op het streven naar een inclusieve werkomgeving waar respect is voor diversiteit en waarin iedereen dezelfde kansen krijgt. Met deze inspiratiedag willen we aangeven dat interculturele communicatie zou kunnen ingezet worden als één van de middelen tegen radicalisering.  

Culturele diversiteit is vandaag zonder twijfel een onderdeel van onze maatschappij. We leven in wat we een "Superdiversiteit" noemen. De diversiteit die we ervaren is zelf ook divers doordat deze bestaat uit subgroepen die een voor een andere normen- en waardenpatronen hebben. Diversiteit hoort per definitie bij onze dagdagelijkse gang van zaken en moet in acht worden genomen binnen elk onderdeel van onze publieke instellingen, maar evenzeer in de private sector. We merken dat culturele diversiteit nog een hoge drempel met zich meebrengt en aanleiding kan geven tot misverstanden, frustraties of zelfs conflicten

Daarom gaan we tijdens de workshop stilstaan bij het begrip cultuur: wat betekent cultuur, waarop is cultuur gebaseerd en waarom kan een andere cultuur zo haaks staan tegenover een eigen visie? We gaan dieper in op het analyseren van culturele specificaties om te proberen begrijpen waar bepaalde normen- en waardenpatronen vandaan komen. We bekijken specifieke communicatietechnieken, dewelke sterk van pas kunnen komen bij  een intercultureel gesprek. Tot slot bekijken we welke strategieën best kunnen worden toegepast wanneer we ons in een interculturele omgeving bevinden.

Start evenement:  dinsdag, februari 27, 2018 - 13:30
Einde evenement:  dinsdag, februari 27, 2018 - 17:00
Locatie: 
Hotel Pullman Brussels, Centre Midi Place Victor Horta 1, B-1060 Bruxelles
Prijs: 

Gratis