Gratis inspiratiedag: aanpak van nieuwe risico’s

Preventie van grensoverschrijdend gedrag

Een heel aantal schandalen rond grensoverschrijdend gedrag, zoals die ondertussen bekend zijn geworden bij bedrijven als France Télécom, Fox News, Uber, Silicon Valley, Amazon Studios, enz. hebben de professionele wereld en de publieke opinie danig geschokt. De klassieke media hebben die schandalen uitgebracht en de sociale media hebben het fenomeen ondertussen een enorme weerklank gegeven. Campagnes zoals #MeToo, #balancetonporc, Time’s up, zijn er duidelijke voorbeelden van. Grensoverschrijdend gedrag, of het nu pesten is dan wel seksuele intimidatie, is sinds korte tijd verheven tot één van de belangrijkste issues op het vlak van het algemeen welzijn

In de Welzijnswet heeft men trouwens niet zo lang geleden de verantwoordelijkheid van de werkgever op dit vlak uitgebreid. Hij dient onverwijld preventieve maatregelen te nemen om de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken.  Maar concreet doen er zich daarbij heel wat moeilijkheden voor. Soms uit een gebrek aan kennis, soms ook door andere beperkingen.

Pesten op het werk heeft heel wat gevolgen, zowel voor de betrokken werknemers als voor het betreffende bedrijf of de betrokken instelling. Het is ook een gedrag dat ingaat tegen de waarden die zo goed als alle bedrijven of openbare instellingen hoog in hun vaandel dragen. Dat kan dan ook niet zonder reactie blijven. 

De inspiratiedag die Crime Control op 29 maart 2018 organiseert, heeft dan ook tot doel om aan een ruim publiek onze nieuwe opleiding rond het vermijden van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te presenteren. We willen die dag in de eerste plaats sensibiliseren en de diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag bespreken. Vervolgens willen we de tools laten zien waarvan we denken dat ze grensoverschrijdend gedrag kunnen vermijden of alvast indammen, zodat de gevolgen voor het individu (psychosociale risico’s) en voor het bedrijf (economische en juridische risico’s) beperkt blijven. 

Start evenement:  donderdag, maart 29, 2018 - 13:30
Einde evenement:  donderdag, maart 29, 2018 - 17:00
Locatie: 
Hotel Pullman Brussels, Centre Midi Place Victor Horta 1, B-1060 Bruxelles
Prijs: 

Gratis