Open Academy: Interculturele communicatie en diversiteit

interculturele communicatie diversiteit

Culturele diversiteit is vandaag zonder twijfel een onderdeel van onze maatschappij. We leven in wat we een "Superdiversiteit" noemen. De diversiteit die we ervaren is zelf ook divers doordat deze bestaat uit subgroepen die één voor één andere normen- en waardenpatronen hebben. Dit maakt per definitie de communicatie en samenwerking extra uitdagend omdat we moeten rekening houden met een diversiteit aan klanten en medewerkers met specifieke gevoeligheden en eigenheden. 

Jammer genoeg merken we nog steeds dat culturele diversiteit een hoge drempel met zich meebrengt en aanleiding kan geven tot misverstanden, frustraties en zelfs conflicten. Hierdoor worden makkelijker gevoelens van onbegrip of kwaadheid ervaren. Het is dan ook niet vanzelfsprekend om deze cultuurshock te ondergaan. Welke competenties zijn nodig om te kunnen inspelen op deze nieuwe doelgroepen die deel uitmaken van onze maatschappelijke realiteit? Dit is slechts een van de vragen die we tijdens de opleiding “interculturele communicatie en diversiteit” gaan overlopen. 

Wat mag u concreet verwachten?

  • Hoe kan je iemand cultureel profileren?
  • Waarom zijn normen en waarden zo verschillend in iedere cultuur en waarom leidt dit tot conflicten of moeilijke situaties?
  • Wat is de invloed van referentiekaders en stereotypering?
  • Wat betekent racisme echt en welke wegwijzers kunnen onze helpen om een betere aanpak te hebben?
  • Welke valkuilen vermijden we best bij interculturele communicatie?
  • Welke verbale en non-verbale communicatie is nuttig binnen een diverse context?
  • Wat zijn de juiste strategieën voor interculturele communicatie?
  • Wat is de impact van onze eigen communicatiestijl op interculturele communicatie?
Start evenement:  donderdag, 29 augustus, 2019 - 09:30
Einde evenement:  donderdag, 29 augustus, 2019 - 17:00
Prijs: 

325,00 euro excl. BTW