Aggression Control

Organisaties krijgen jammer genoeg steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat immers de kans op conflicten. Zo’n conflict kan escaleren in bedreigingen, verbale en zelfs fysieke agressie. Confrontatie met agressie heeft steeds een impact op de medewerkers en kan leiden tot onzekerheid, onveiligheidgevoelens, ziekteverzuim, materiële schade en een negatief imago van de organisatie.

Genoeg redenen dus om als organisatie actie te ondernemen om agressie aan te pakken en dit zowel voor, tijdens als na een incident. Agressie is immers soms wel begrijpelijk, maar nooit acceptabel.