Loss Prevention

Wie door de winkelstraten loopt, begrijpt direct dat de winst-marges van de handelaars onder grote druk staan omwille van de moordende concurrentie en recent ook omwille van het steeds uitbreidend internetshoppen. Een strikt anti-dervingsbeleid is dan ook essentieel, want als ook de verliezen van interne en externe diefstallen de pan uitrijzen, dan kan de retailer beter de boeken dicht doen. 

In beide domeinen concentreren wij ons dan ook op het preventieve luik en zetten we meer bepaald in op de zogenaamde ‘organisatorische preventie’. Die is gericht op het bereiken van gedragsverandering van de medewerkers om de omzetverliezen terug te dringen. Medewerkers beseffen veel te weinig dat hun gedrag een belangrijke factor kan zijn om winkeldieven af te schrikken. Te vaak gaat men er immers van uit dat er alleen georganiseerde diefstal bestaat. Het tegendeel is waar: heel veel gelegenheidsdiefstal kan  worden tegengegaan door een alerte en bekwame attitude en reactie.