Hoe
— onze methodologie

 

Bij het opzetten van opleidingstrajecten hanteren we het principe van High Impact Learning’. We willen met andere woorden de kans op gedragsverandering vergroten door een transfer van de leerplek naar de werkplek te bereiken. We geloven er sterk in dat de kans op leren met impact groter wordt naarmate er meer trajectmatig gewerkt wordt. We zetten sterk in op het leren kennen van onze klanten, op het concretiseren van de mogelijke probleemstelling, op het vastleggen van de leerdoelstellingen en op het uitwerken van een oplossing op maat die de verschillende lagen van de onderneming beïnvloedt.

Naast een grondige voorbereiding werken we in het traject op 3 grote niveaus:

A. Sensibiliseren

Een vraag die vele medewerkers zich stellen is ‘What’s in it for me?’. Aan ons om in een opleidingstraject de motivatie te verhogen door meteen het nut te gaan kaderen en het belang ervan voor elke deelnemer duidelijk te stellen. De cursist bewustmaken van de problematiek en zijn rol in de preventie van en omgang met criminaliteit en ongewenst gedrag is dan ook onze eerste doelstelling. 

B. Anticiperen

We willen onze cursisten niet alleen bewustmaken van mogelijke risico’s, maar hen ook tools aanreiken die ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat deze risico’s zo veel mogelijk uitblijven. We gebruiken hiervoor reële en concrete casussen die gelinkt zijn aan de dagdagelijkse werkcontext om de herkenbaarheid zo groot mogelijk te maken voor de deelnemers.

C. Omgaan met

Met behulp van verschillende didactische methodieken trachten we de deelnemers eveneens te wapenen tegen het omgaan met criminaliteit en ongewenst gedag. We streven ernaar om de gap tussen leer- en werkplek zo klein mogelijk te maken door de realiteit van de werkcontext zo dicht mogelijk te benaderen. We streven eveneens een gevoel van bekwaamheid betreffende de materie na.

Niet alleen vooraf maar ook nadien blijven wij ter beschikking van onze klanten om relapse tegen te gaan en gedragsverandering op lange termijn na te streven.

Het bewust toepassen van de principes van ‘High Impact Learning’ brengt ons er ook toe dat we de kans op een return on investment kunnen vergroten.