Meer criminaliteit in een cashloze maatschappij

Zweden is wereldwijd één van de speerpunten op weg naar de cashloze maatschappij, maar dat heeft ook een aantal opmerkelijke bijwerkingen. Tien jaar geleden werden in Zweden 110 bankovervallen geteld. Twee jaar moesten echter nog slechts twee feiten worden geregistreerd. Dat heeft volgens de Zweedse autoriteiten alles te maken met het feit dat het land volop aan de introductie van een cashloze maatschappij werkt.

Zweden was in de tweede helft van de zeventiende eeuw het eerste Europese land dat bankbiljetten drukte, maar zal mogelijk enkele eeuwen later ook de eerste natie zijn die het betaalmiddel opnieuw afschaft. Die evoluties blijken echter ook tot gevolg te hebben dat de Zweedse criminele wereld zijn strategieën moet aanpassen en op zoek moet naar een andere buit. Onder meer moest worden vastgesteld dat misdadigers een toenemende interesse tonen in posttransporten. Onder meer de Zweedse pakketvervoerder PostNord werd daarvan het slachtoffer. Onder meer transporten met ladingen elektronische apparatuur worden geviseerd.

Daarnaast worden in Zweden ook meer inbraken en overvallen op particulieren geregistreerd. De Zweedse Nationale Raad voor Criminaliteitspreventie stelde twee jaar geleden vast dat 15,6 procent van de bevolking van het land minstens één keer het slachtoffer was van een misdrijf. Ook ramkraken op winkels nemen in frequentie toe. Daarbij worden vaak verkopers van luxeproducten geviseerd. Tevens wordt een toenemende interesse opgemerkt in een aantal nieuwe sectoren. Maar ook bij elektronische fraude kon in Zweden op één decennium tijd meer dan een verdubbeling worden genoteerd. Daarbij moet ook worden gewezen op een aantal nieuwe criminele activiteiten, zoals phishing of cryptojacking, waarbij computer-rekenkracht wordt gestolen om virtuele valuta te kunnen produceren.

Het is enigszins ironisch dat de afschaffing van cash geld criminaliteit in de hand werkt. De verschuiving van contant geld naar digitale valuta moest immers onder meer misdrijven ontmoedigen.In sommige opzichten is dat ook het geval. Zweedse bankovervallers zijn een zeldzaamheid geworden. Het was echter ten dele voorspelbaar dat de opkomst van de geldloze maatschappij een grotere criminaliteit tot gevolg zou kunnen hebben. Eerder onderzoek heeft immers uitgewezen dat de bereidheid tot stelen groter wordt naarmate de psychologische afstand tot geld toeneemt. Dat verklaart het bedrog bij belastingen en de oplichting van verzekeringen.

Bron: The Atlantic