De opleiding ‘Omgaan met verbale agressie’ is al vele jaren een gekende en geapprecieerde training van Crime Control. Om aan de vraag van vele klanten te kunnen beantwoorden, werd deze klassikale training ook in een e-learning module vertaald, genaamd ‘Agressie aanpakken’. Een e-learning heeft, naast een groot bereik, als voordeel dat het kan inspelen op het mogelijke verloop van medewerkers binnen een bedrijf. Het kan tevens ingezet worden op verschillende momenten binnen de loopbaan van een medewerker: bij aanvang van de job, als opstap naar een klassikale vaardigheidstraining, als een reminder enige tijd na een life training, als uitgangspunt voor een functioneringsgesprek, bij coaching, enz. 

Het ontwerp van deze leermodule was van groot belang. Begrippen als interactiviteit en gebruiksvriendelijkheid stonden hoog bovenaan de lijst van prioriteiten. Er werd op basis van heel wat pedagogische principes een basismodule uitgebouwd die meteen implementeerbaar is in tal van sectoren en bedrijven.

Daarnaast blijven we echter ook trouw aan ons doel om op maat van onze klant te werken. We weten immers dat de leerperformantie verbetert naarmate de leerinhoud gepersonaliseerd kan worden. 

De basismodule die ontwikkeld werd door Crime Control kan dus naar believen aangepast en veranderd worden om de herkenbaarheid van de dagelijkse context van de medewerkers zo groot mogelijk te maken. Zo kan er, in plaats van te werken met het filmmateriaal van Crime Control, ook eigen filmmateriaal aangemaakt worden dat opgenomen wordt in het bedrijf of de instelling zelf. Niet enkel het filmmateriaal maar de gehele opbouw van de module kan, indien nodig, aangepast worden aan de context van de klant. De specifieke verwachtingen en leerdoelstellingen worden daarbij zo veel als mogelijk nagestreefd.

 

De basismodule van het e-learningsprogramma ‘Agressie aanpakken’ van Crime Control bestaat uit 6 onderdelen: 

  1. Intro 
  2. Wat is agressie?
  3. Vormen van agressie
  4. Valkuilen in het omgaan met agressie
  5. Handvaten voor het omgaan met agressie
  6. Conclusie

We zoomen in op de verschillende vormen van agressie zodat medewerkers deze kunnen herkennen en er zo goed als mogelijk op kunnen inspelen. De cursist wordt helemaal mee in het verhaal getrokken en dient op verschillende momenten, op basis van oefeningen, beslissingen te nemen. Hij zal op die wijze haast proefondervindelijk vaststellen wat de do’s en de don’ts zijn in het omgaan met verbale agressie. 

De totale doorlooptijd van de e-learning ‘Agressie aanpakken’ is een 30-tal minuten. Hij laat getemporiseerd leren toe, d.w.z. dat de cursisten kunnen pauzeren en terug kunnen inpikken daar waar ze gebleven waren in functie van hun bezigheden. 

Deze module kan in de beide landstalen aangeleverd worden.

 

Formules

Er zijn drie formules:

  • Budget: de klant gebruikt de basismodule van Crime Control, inclusief het standaard filmmateriaal dat erin verwerkt werd
  • Client: de klant gebruikt de basismodule van Crime Control maar implementeert op maat aangemaakte filmfragmenten die opgenomen werden in het bedrijf zelf
  • Distinct: de klant bouwt een e-learningmodule volledig op maat van het bedrijf, met een eigen look & feel, een gepersonaliseerde opbouw en gepersonaliseerde films

Het aanmaken van eigen filmmateriaal kan, dankzij de eigen filmcrew, aan een voordelige tarief in samenwerking met Crime Control aangemaakt worden. Wij bieden deze e-learning aan in de beide landstalen.