De meeste medewerkers focussen zich op de uitvoering van hun job en staan niet altijd stil bij bepaalde omgevingsrisico’s die hiermee gepaard gaan – en gelukkig maar! Toch is het belangrijk hen bewust te maken van de belangrijke rol die zij spelen in het voorkomen van die omgevingsrisico’s en het creëren van een veilige werkomgeving. Het invoeren van deze zogenaamde preventieve maatregelen is zoals het installeren van een bepaalde cultuur: het gaat niet van de ene dag op de andere en het moet in de geest van elke medewerker ingebed geraken. Conclusie: één enkele actie gaat deze verwachting niet kunnen inlossen. Om die reden heeft Crime Control een Learning Journey ontwikkeld in Security Awareness zodat medewerkers over langere termijn en op verschillende momenten bewust gemaakt worden van hun rol in de preventie van omgevingsrisico’s. 

Deze Learning Journey kan opgebouwd worden op basis van volgende elementen:

  • Een teaser: in een kort en krachtig filmpje worden de probleemstelling en/of de doelstellingen van het traject attractief weergegeven
  • Voorafgaande intrusie of mystery visit: op basis van een bezoek van onze security consultants worden de pijnpunten blootgelegd en wordt duidelijk wat het huidige niveau van Security Awareness is – deze resultaten worden (anoniem) schematisch weergegeven in de Learning Journey
  • E-learning: aan de hand van een e-learning wordt de basis rond veiligheid gelegd en krijgen we alle medewerkers op hetzelfde niveau inzake veiligheidsbewustzijn
  • Instructiefilms: de belangrijkste uitdagingen van het bedrijf op vlak van veiligheid worden in instructiefilms gegoten waardoor medewerkers een perfect beeld krijgen van wat er van hen verwacht wordt
  • Ludieke controles: op basis van een ludieke actie wordt het niveau van awareness bij de medewerkers ter plaatse gemonitord en worden de resultaten via het platform teruggekoppeld
  • Gerichte workshops: op basis van actuele tendenzen in risico’s kunnen gerichte workshops georganiseerd worden om specifieke thema’s te bespreken en gerichte preventieve tips te geven om die risico’s te verkleinen
  • Reminders: de 10 gouden regels in het bedrijf kunnen in een leaflet gegoten worden die op een bepaald moment uitgedeeld wordt aan de medewerkers en ook digitaal beschikbaar blijft in het systeem
  • Oefeningen: extra oefeningen worden aangeboden om het thema levendig te houden (Multiple Choice, Drag and Drop, casussen, extra voorbeelden, filmmateriaal, …)
  • Evaluatieve intrusie of mystery visit: om te bekijken of het traject effect had vindt er een (finale) evaluatie plaats waarvan de resultaten opnieuw gedeeld worden op het platform (eventueel gelinkt aan gamification)
  • Digitale test + certificaat: op basis van een korte test wordt de kennis getoetst en krijgen de deelnemers een certificaat voor de goede afronding van het traject

Daarnaast wordt alle praktische informatie over de training via het platform geautomatiseerd en worden de nodige documenten zoals evaluatieformulieren en reminders ter beschikking gesteld.
De mogelijkheden zijn legio maar de doelstelling blijft dezelfde: hoe kunnen we binnen uw bedrijf de medewerkers tot gedragsverandering brengen en hen (onbewust) laten bijdragen aan een veilige werkplek.

 
Vragen over dit instrument?