Lees meer over deze opleiding

Op het moment dat een verbaal conflict dreigt te escaleren naar een fysieke confrontatie waarbij nog weinig communicatie mogelijk is, is het nodig om over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de situatie te doen de-escaleren en het conflict zo te vermijden.

De nadruk wordt gelegd op het voorkomen van fysiek geweld. Er wordt met andere woorden niet aangeleerd hoe de agressor het snelst kan worden uitgeschakeld. De basisgedachte in de cursus is: ‘een vermeden conflict is een gewonnen conflict’.    

Vragen over deze opleiding?

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • De 3 fasen in het ontstaan van een conflict
  • De rol van alertheid en persoonlijk territorium
  • Wat mag ik (niet) doen?
  • Wat kan ik doen en hoe kan ik dat doen?
,

 

,

Volg
- Open Academy: Verbale agressiebeheersing

DATUM:
24 maart 2022

LOCATIE:
CRIME CONTROL n.v. Nijvelsebaan 252 B - 3060 Bertem

Omgaan met agressie vraagt van de medewerkers dat ze de impact hiervan op zichzelf kunnen herkennen en als het ware vervangen door een meer professionele manier van handelen. Dit maakt dat omgaan met agressie niet louter een technische kwestie is maar eerder een globale vaardigheid die zij kunnen aanleren en bijschaven. Het komt erop neer agressief gedrag vanop een afstand te leren bekijken en er niet door meegezogen te worden, zodat men voorbij kan gaan aan de eigen irritatie en angst om zo op een rationele manier de klant te woord te staan. 

PRIJS: 325,00 euro excl. BTW

Klanten die voor Fysieke weerbaarheid kozen, hadden ook interesse in: