Lees meer over dit instrument

Uw bedrijfsnetwerk installeren en onderhouden is specialistenwerk. Maar een keer het werkt wordt nog zelden nagegaan of er voldoende beveiligd werd en daar maken hackers handig gebruik van. Europese grote bedrijven betalen 783.000€ per cybersecurity incident en de kost voor KMO's is gemiddeld 78.700€, zo stond er onlangs te lezen in verschillende vakbladen. Onthutsende cijfers, maar helaas de harde waarheid. De oorzaak van dergelijke incidenten is tweeledig: enerzijds wordt in de praktijk onvoldoende geëvalueerd of een IT-oplossing wel degelijk goed beveiligd is en anderzijds is het zo dat hackers en cybercriminelen zich dagdagelijks bezighouden met het vinden van nieuwe beveiligingslekken in bestaande hard- en software.

Dit indachtig is het ten sterkste aanbevolen dat men op regelmatige basis inbraaktesten uit laat voeren die de digitale zwakke plekken in kaart brengen. Hiermee verkleint de kans dat uw bedrijf een makkelijke prooi vormt voor een digitale crimineel of misnoegde ex-medewerker drastisch. Crime Control heeft specialisten aan boord om deze testen uit te voeren. Bovendien kan u zich hier tevens op beroepen om zich in orde te stellen met de nieuwe Europese privacywetgeving die in mei 2018 in voege treedt, de zogenaamde GDPR, waarbij u dient aan te tonen dat u voldoende voorzorgsmaatregelen nam om de beveiliging van persoonsgegevens op uw systemen te regelen.

Vragen over dit instrument?

Wat mag u verwachten?

  • Cybersecurity audit waarbij een ethical hacker met de beschikbare hackingtools aan de slag gaat om een inbraakpoging te simuleren 
  • Social Engineering-campagne waarbij iemand met kennis van psychologische manipulatietechnieken via valse e-mails en telefoongesprekken tracht waardevolle informatie van uw werknemers los te krijgen
  • Black box testing waarbij op basis van openbaar beschikbare informatie de kwetsbaarheid van het netwerk wordt onderzocht
  • Analyse en evaluatie van het kennisniveau van uw ICT-medewerkers op vlak van cybersecurity
  • Een overzichtelijk auditrapport met omschrijving van de gebruikte werkwijzen van de gewenste onderzoeken, alsook voorstellen ter verbetering
  • Mogelijkheid tot mondelinge presentatie van de belangrijkste pijnpunten uit de audit

 

,

,

Klanten die voor Kwetsbaarheidsanalyse van uw ICT kozen, hadden ook interesse in: