Zowel bedrijven als opleidingsbureaus breken al jaren hun hoofd over het bereiken van gedragsverandering bij medewerkers op een efficiënte, budgettaire en aantrekkelijke manier. Daarbij komt nog eens de digitale transformatie die leren qua vorm sterk aan het beïnvloeden is. Crime Control probeert deze digitalisering echter te gebruiken als manier om tegemoet te komen aan al deze uitdagingen en maakt gebruik van een digitaal leerplatform. Een digitaal leerplatform kan gezien worden als een bibliotheek met daarin alle kennis en vaardigheden rond bepaalde topics en thema’s. Op basis van de doelstellingen van de klant, kan gekozen worden om bepaalde kennis en vaardigheden om te zetten in leerprikkels. Deze leerprikkels kunnen dan op hun beurt weer samengevoegd worden tot één coherent geheel om zo een Learning Journey te creëren voor de cursisten.

Een Learning Journey in agressiebeheersing

Verbale agressie is een fenomeen dat vergroeid is met onze maatschappij en jammer genoeg de laatste jaren alleen maar toeneemt. Iedereen die in een dienstverlenende functie werkt en op welke manier dan ook in contact komt met klanten kan verbale agressie ervaren. Daarbij komt nog eens dat het omgaan met deze agressie een vaardigheid is die getraind dient te worden. Enkel en alleen met een opleiding, hoe sterk ook opgebouwd, gaan we niet alle cursisten kunnen overtuigen van hun belangrijke rol die ze in escalerende situaties hebben. Naast deze opleiding dienen de cursisten immers op verschillende momenten bezig te zijn met de materie. Het zit hem in de kracht van herhaling.

Een Learning Journey kan opgebouwd worden op basis van volgende elementen:

  • Een aantrekkelijke introductie over de bedoeling van het traject, eventueel met een kort filmpje als teaser
  • Een nulmeting om het huidige niveau van de cursist in agressiebeheersing in kaart te brengen, dewelke op het einde van het traject herhaald wordt om de vooruitgang te monitoren
  • Een e-learning die alle kennis in agressiebeheersing op een interactieve manier kan overbrengen zodat er tijdens de klassikale training gefocust kan worden op vaardigheden
  • Een intakeformulier om inzicht te krijgen in de verwachtingen van de deelnemers aangaande de training
  • De mogelijkheid om, na de klassikale training, vragen te stellen aan een coach van Crime Control
  • Extra oefeningen die kunnen variëren van vorm en inhoud en op geregelde tijdstippen aangeboden worden aan de cursist ter opfrissing van de materie
  • Het insturen van casussen door de cursist gelinkt aan feedback of ter voorbereiding van de refresh training

Daarnaast wordt alle praktische informatie over de training via het platform geautomatiseerd, evenals het beschikbaar stellen van de nodige documenten zoals evaluatieformulieren en reminders.

De mogelijkheden zijn legio maar de doelstelling blijft dezelfde: hoe kunnen we binnen jouw bedrijf de medewerkers tot gedragsverandering brengen door digitale leeroplossingen te koppelen aan een krachtige klassikale training?

 
Crime Control kan een Learning Journey opbouwen voor alle thema’s waarrond wij werken.