Lees meer over deze opleiding

Een heel aantal schandalen rond grensoverschrijdend gedrag, zoals die ondertussen bekend zijn geworden bij bedrijven als France Télécom, Fox News, Uber, Silicon Valley, Amazon Studios, enz. hebben de professionele wereld en de publieke opinie danig geschokt. De klassieke media hebben die schandalen uitgebracht en de sociale media hebben het fenomeen ondertussen een enorme weerklank gegeven. Campagnes zoals #MeToo, #balancetonporc, Time’s up, zijn er duidelijke voorbeelden van. Grensoverschrijdend gedrag, of het nu pesten is dan wel seksuele intimidatie, is sinds korte tijd verheven tot één van de belangrijkste issues op het vlak van het algemeen welzijn

In de Welzijnswet heeft men trouwens niet zo lang geleden de verantwoordelijkheid van de werkgever op dit vlak uitgebreid. Hij dient onverwijld preventieve maatregelen te nemen om de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken.  Maar concreet doen er zich daarbij heel wat moeilijkheden voor. Soms uit een gebrek aan kennis, soms ook door andere beperkingen.

Het is duidelijk dat grensoverschrijdend gedrag zowel voorkomt in de private ondernemingen als binnen de publieke sector, maar gezien het soms heimelijke karakter ervan blijft het niet zelden onder de radar. Volgens een recente studie bij 17.000 Belgische werknemers zouden niet minder dan 14,8 % van hen, ofwel 1 op 7, minstens éénmaal per week slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Een ontstellende vaststelling. Diezelfde studie geeft ook aan dat 2% van die werknemers zegt het slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie op het werk, en dat zelfs nog voor de affaire Weinstein bij ons bekend raakte. Pesten op het werk heeft heel wat gevolgen, zowel voor de betrokken werknemers als voor het betreffende bedrijf of de betrokken instelling. Het is ook een gedrag dat ingaat tegen de waarden die zo goed als alle bedrijven of openbare instellingen hoog in hun vaandel dragen. Dat kan dan ook niet zonder reactie blijven.

Vragen over deze opleiding?

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

  • Wat is grensoverschrijdend gedrag (niet)?
  • Wat zijn de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe grensoverschrijdend gedrag herkennen?
  • Wat zijn de valkuilen binnen de preventie van grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe omgaan met een geval van grensoverschrijdend gedrag?
  • Welke interne (formele en informele) procedures zijn voorzien?
  • Simulaties met één van onze professionele acteurs
,

,

Klanten die voor Preventie van grensoverschrijdend gedrag kozen, hadden ook interesse in: