Waarom
— onze eigenheid

 

A. Deskundigheid

Op het vlak van preventie van criminaliteit en ongewenst gedrag onderzoeken we steeds de (nieuwe) tendensen in onze maatschappij. Ook worden de ontwikkelingen op het gebied van criminele modus operandi in binnen- en buitenland op de voet gevolgd. De kennis die wij op dit gebied verzamelen integreren we in onze programma’s en gebruiken wij om onze opdrachtgevers te adviseren over de te nemen preventieve maatregelen. 

B. Op maat

Door veel belang te hechten aan het leren kennen van de eigenheid van elk van onze klanten, trachten we de aangereikte inzichten en technieken zo herkenbaar mogelijk te maken voor de cursisten en kunnen we deze laten aansluiten op de effectieve werkcontext van de deelnemers. Veeleer dan ‘one-shot oplossingen’ gaat Crime Control een partnership op lange termijn aan met de klant met een grote focus op de voorbereidende en evaluatieve fase.

C. Kwalitatieve trainers

Het is voor ons belangrijk dat alle trainers naast een aantal formele competenties, zoals een master in de criminologie of psychologie of een gelijkaardig niveau door ervaring, ook dezelfde waarden en normen op vlak van pedagogie delen.

Zorgvuldige kwaliteitscontrole door interne training en coaching on the job zorgt ervoor dat elke trainer op geregelde tijdstippen de kans krijgt om zowel trainertechnisch als inhoudelijk te groeien.

Elk van onze medewerkers is tevens erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het geven van veiligheidsadvies.

D. Professionele acteurs

Crime Control kiest ervoor te werken met een vaste groep van professionele acteurs, los van een extern acteursbureau. Dit laat toe de kennis en de professionaliteit van de acteurs sterk te verhogen. Elke acteur is op de hoogte van de filosofie van Crime Control, de inhoud van elke module en de leerdoelstellingen die we willen bereiken. Dit komt op zijn beurt de samenwerking met de trainer ten goede.

Onze acteur-coaches gaan elke acteur op regelmatige basis observeren en coachen en een jaarlijkse interne ‘train-the-actor’ zorgt voor een evaluatie van de gebruikte werkvormen en voor het integreren van nieuwe werkvormen om tegemoet te komen aan de leerstijlen van onze cursisten.

E. Internationaal

Crime Control bedient op dit ogenblik meer dan 400 klanten in binnen- en buitenland. We zijn werkzaam zowel in België als Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Zwitserland. Al onze opleidingen kunnen voorzien worden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. 

F. Eigen filmcrew

Omdat moderne vormen van leren ondenkbaar geworden zijn zonder de inzet van gepast beeldmateriaal, werken wij met een eigen en zeer ervaren filmcrew, aangestuurd door een vaste regisseur. Op deze manier kunnen wij snel en efficiënt kwalitatieve films maken die we vervolgens op een specifieke pedagogische manier inzetten tijdens trainingen of die we integreren in een DVD op maat van de klant. Daarnaast gebruiken wij dit filmmateriaal eveneens in het aanmaken van een e-learning. In onze opleidingen maken we ook gebruik van eigen aangemaakt filmmateriaal om het bewustzijn van de cursist te verhogen.